Balon hale predstavljaju tip gradje koji se sastoji od slojeva membrane na napuhavanje. Balon hala je usidrena na tlo i ispunjena je vazdusnim pritiskom.

Ventilacioni sistem pumpa vazduh u balon halu, stvarajuci neophodan vazdušni pritisak koji omogučuje membrani da ostane naduvana.

Baloni za fudbal predstavlja svestran zaklon od vjetra i snijega, pružajuči odlične usluve za treniranje i igranje fudbala u istim.

One, takodje, mogu biti i hale koji se koriste tokom cijele godine, ali i objekti koji se koriste za aktivnosti tokom zimskog perioda.

Specifikacije umjetne trave:

ProPlay®-Sport trava je nova generacija sportske tehničke generacije podbaze, stvara savršenu osnovu za visoku kvalitetu izgradnje umjetne trave. Karakteristike ProPlay®-Sport trave zadovoljava različite zahtjeve specificira csport tehničke zahtjeve i radi toga se koristi za sport nogometa.

Specifikacije balona:

https://duol.eu/rs/tehnologija